logo

Søk

Meny

Leveringsinformasjon

Kundespesifiserte tekster:
Kunden er ansvarlig for å angi hvilken tekst brannsentralen skal vise ved brannalarm fra de ulike detektorene. Spesifisert tekst pr. detektor kan ikke overstige 40 karakterer. Eksempel på en kundetekst: 8.ETG. ROM 803 PASIENTROM. Denne informasjonen må oversendes elektronisk til Honeywell Life Safety AS sammen med bestilling av idriftsettelse, senest 10 arbeidsdager før idriftsettelsesdato. Ferdig utfylt formular sendes til følgende e-post adresse: nordic.service@honeywell.com

Last ned tekstmalformularer:
Tekstmal brannalarm
Tekstmal nødlys Delta
Tekstmal nødlys CBS

For ytterligere opplysninger, kontakt vår serviceavdeling ved å ringe 815 44 045 - Tast 2.

Idriftsettelse:
Idriftsettelse bestilles 10 arbeidsdager før ønsket utførelse. Ferdig utfylt formular sendes til følgende e-post adresse: nordic.service@honeywell.com.

Last ned idriftsettelsesformularer:
Sjekkliste før idriftsettelse av brannalarm
Sjekkliste før idriftsettelse av CBS Penta

 

For ytterligere opplysninger, kontakt vår serviceavdeling ved å ringe 815 44 045 - Tast 2.

Alarmsender:
I de tilfellene hvor alarmanlegget skal ha alarmsender, må anleggseier selv sørge for å opprette et abonnement ved å sende inn et signert registreringsskjema til produsenten av alarmsenderen, selv om Honeywell Life Safety AS er leverandøren av senderen. Dette må gjøres i god tid før alarmanlegget er planlagt idriftsatt. Overføring til brannvesen registreres på det samme skjemaet der dette er relevant.

Registreringsskjemaet kan lastes ned fra produsentens hjemmeside:

Last ned Safetel skjema:
www.safetel.no/?catid=1304

Last ned Altel skjema:
www.securinet.no/kundeservice/bestilling/

For ytterligere opplysninger, kontakt vårt ordrekontor ved å ringe 815 44 045 - Tast 1.

Orienteringsplan/tablå:
Tegningene i elektronisk filformat DWG, med adresserte detektorer og brannsentralen inntegnet, må sendes Honeywell Life Safety AS senest 4 uker før idriftsettelse. Ordrebekreftelse blir sendt når vi har mottatt ovennevnte informasjon.

For ytterligere opplysninger, kontakt vårt ordrekontor  ved å ringe +47 815 03 180 - Tast 1.

Standard salgs- og leveringsbetingelser:
Standard salgs- og leveringsbetingelser kan lastes ned her.


 

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263
NO-1372 Asker
Tel: +47 32 24 48 00
Fax: +47 32 24 48 01

 

Honeywell Life Safety  |  Honeywell Privacy Statement

© Honeywell Life Safety AS - 2015