logo

Søk

Meny

Helse

Radiumhospitalet
Produktområder: brannalarm, talevarsling, nødlys

Honeywell Life Safety har levert løsninger til Radiumshospitalet, Nord-Europas største kreftsenter,  i flere byggetrinn. Brannalarmanlegget består av 86 systemer og over 6300 detektorer. I tillegg er det levert talevarslingsanlegg og adresserbart sentralisert nødlyssystem med ca 1350 adresserbare nødlys. Med adressering av nødlysarmaturene i et sentralisert system kan disse enkelt overvåkes via et panel eller en pc. For en god oversikt over anlegget og rask lokalisering av ev. hendelser overvåkes brannalarmanlegget av vårt FireWin presentasjonssystem.


St. Olavs hospital, Trondheim
Produktområder: brannalarm, talevarsling, nødlys

St. Olavs hospital er et av Norges største helseforetak der det meste av virksomheten er samlet på Øya i Trondheim. Honeywell Life Safety har levert brannalarm, talevarsling og nødlys til det som nå blir et av Nord-Europas mest moderne sykehus. Brannalarmanlegget er et av Norges største med komplekse løsninger og mange grensesnitt mot andre fag. Totalleveransen omfatter 230 system fordelt på 11 store bygg samt noen små, mer enn 14000 detektorer og 7000 høyttalere. I byggetrinn 2 har vi også levert tilpassede nødlyssystemer. Fra sykehusets driftsentral er alle bygg overvåket av vårt FireWin presentasjonssystem MultiSite (FWPM) for en bedre oversikt og lettere betjening av brannalarmsystemet. Vår foreløpig siste leveranse er Kunnskapssenteret, hvor OSID avanserte linjedetektorer er benyttet i byggets auditorium, og IQ8Quad detektorer med innebygget blits og tale ivaretar nye krav til universell utforming.


UNN Tromsø, Universitetssykehus
Produktområder: brannalarm, talevarsling i detektorer

Universitetssykehuset i Tromsø er landsdelens helsefaglige spydspiss. Honeywell Life Safety har levert 120 sentraler og mer enn 6000 detektorer til sykehuset. Sykehuset utvider stadig, og et moderne pasienthotell er under oppføring. I utvalgte områder har sykehuset valgt tale i detektorer som alarmgivere. Anlegget oppgraderes etter hvert til den nyeste teknologi vi kan tilby. Sykehuset er en av våre mest avanserte brukere av vårt FireWin presentasjonssystem MultiSite (FWPM) for en bedre oversikt og lettere betjening av brannalarmsystemet.


Drammen Sykehus
Produktområder: brannalarm, talevarsling, nødlys

Honeywell Life Safety har oppgradert brannalarmanlegget til Drammen Sykehus (64 system m/tale).  I tillegg til brannalarm har sykehuset valgt talevarsling der meldinger gis over høyttaleren i talevarslingssystemet. Systemet sikrer tidligdeteksjon og varsel ved reelle hendelser og er meget robust mot unødvendige alarmer.  Et moderne nødlyssystem øker muligheten til å orientere seg i en krisesituasjon og ved nettutfall. Brannalarm-, talevarsling -, nødlys- og pasientsignalsystemet presenteres og betjenes fra toppsystemet FireWin for en bedre oversikt og lettere betjening av anlegget.


Haugesund Sykehus
Produktområder: brannalarm, slokkeanlegg

Haugesund sykehus er det største sykehuset innenfor helseforetaket Fonna. Honeywell Life Safety har levert 88 systemer (betjeningspanel, repeatere, deteksjons-og alarmmoduler) mer enn 4000 adresser og 4 slokkeanlegg. Kommunikasjon går via optisk fiberkabel og Bus. For en god oversikt over anlegget og rask lokalisering av ev. hendelser overvåkes brannalarmanlegget av vårt FireWin presentasjonssystem.

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263
NO-1372 Asker
Tel: +47 32 24 48 00
Fax: +47 32 24 48 01

 

Honeywell Life Safety  |  Honeywell Privacy Statement

© Honeywell Life Safety AS - 2015