logo

Søk

Meny

Industri / kraftverk

Hydro Aluminium - Sunndalsøra, Øvre Årdal, Årdalstangen og Høyanger
Produktområder: brannalarm, slokkeanlegg

Sunndalsøra

Øvre Årdal

Årdalstangen

Høyanger


© Norsk Hydro
Hydro sine aluminiumsverk i Sunndalsøra, Høyanger, Øvre Årdal og Årdalstangen er alle hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Her har kompetente medarbeidere utviklet verdensledende teknologi innen sitt felt. Gjennom en rekke år har de også gitt Honeywell Life Safety spennende utfordringer og interessante oppgaver innen brannsikring, selvsagt med strenge krav til kvalitet og dokumentasjon.
Vi har levert komplette brannalarm og slokkesystemer som blant annet har omfattet prosjektering, utstyrsleveranser, installasjon og dokumentasjon. Et bredt produktspekter av røykdetektorer, multikriteriedetektorer og spesialdetektorer som aspirasjon og flammedetektorer sørger for pålitelig deteksjon i  krevende miljøer. Dette gjelder både smussige områder , utendørs transformatorstasjoner og høyspentområder innendørs der entring i seg selv krever særskilte tiltak. Eltek Delta sentralutstyr med sin modulære oppbygging og desentraliserte nettverksstruktur ivaretar autonom drift, lokal varsling og betjening samtidig som det åpner for kontroll og betjening fra sentrale plasser som portvakt og driftsentral. Bus kommunikasjon mellom sentralene gir sikker kommunikasjon med fleksible muligheter for seksjonering og gruppering. Som kommunikasjonsmedium nyttes både kobber og fiberoptiske kabler. Dedikerte slokkesentraler styrer og overvåker gassbaserte og vannbaserte slokkesytemer. Slokkesentralene er integrert i det øvrige brannalarmsystemet, noe som sikrer enhetlig informasjon og betjening. Firewin Multisite presentasjonssystem bidrar ytterligere til god oversikt og enkel betjening. Firewin tar også imot informasjon fra enkeltstående sentraler og grupper av sentraler av ulike generasjoner, dette gir operatørene en komplett oversikt som er tidsbesparende i kritiske situasjoner. 
 

 


Ekornes fabrikker, Sykkylven
Produktområder: brannalarm, talevarsling

Fabrikken i Sykkylven er en av produksjonsbedriftene i Ekornes-konsernet. Anlegget som har ca 23 paneler omfatter 600 branndektektorer, aspirasjonssystem og avansert talevarslings-/PA-anlegg med 300 høyttalere. Kommunikasjon går via eBus.
 


Felleskjøpet Rogaland-Agder
Produktområder: brannalarm, nødlys, slokkeanlegg

Honeywell Life Safety har levert ca 60 paneler til Felleskjøpet. Kommunikasjon går via optisk fiberkabel og Bus. Anlegget består av nødlyssystem, 14 slokkesystemer, 2000 adresser, branndetektorer, blant annet aspirasjonsdetektorer av typen ARD2/ARD-100/-200 samt Delta LaserPLUS tidligrøykdetektorer. I tillegg kontrollerer og monitorerer slokkesystemer det ekstremt krevende miljøet. Dette er et spesielt komplekst industriprosjekt. Felleskjøpet benytter også vårt presentasjonssystem FireWin for en bedre oversikt og lettere bjetjening av brannalarmsystemet.

 

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263
NO-1372 Asker
Tel: +47 32 24 48 00
Fax: +47 32 24 48 01

 

Honeywell Life Safety  |  Honeywell Privacy Statement

© Honeywell Life Safety AS - 2015