logo

Søk

Meny

Antikvariske - / historiske bygg

Stortinget, inkl stortingskvartalet, Oslo
Produktområder: brannalarm, talevarsling

Stortingsbygningen i Oslo sentrum (stod ferdig i 1866) er hovedsete for Norges nasjonalforsamling, Stortinget. Honeywell Life Safety har levert brannalarmanlegg til bygningen, inkl. stortingskvartalet som omfatter 73 systemer og over 3000 adresser. Pga stort volum og takhøyde i Stortinget er det valgt aspirasjonsdetektorer med høy følsomhet til å kompensere for store volum som gir en betydelig uttynning av røyken. Talevarslingen er ivaretatt med vår integrerte talevarslingsløsning, ITS- 2. For en god oversikt over anlegget og rask lokalisering av ev. hendelser overvåkes det hele av vårt FireWin presentasjonssystem.


Strusshamn kultursenter, Askøy
Produktområder: brannalarm, talevarsling

Strusshamn er i dag et kulturområde for Askøysamfunnet og for hele Bergensregionen. Honeywell Life Safety  har levert et fulldekkende brannalarmanlegg. Hvert bygg har sin egen brannalarmsentral, sammenkoblet i nettverk for rask og entydig alarmpresentasjon. Varslingen er ivaretatt med vår integrerte talevarslingsløsning (ITS- 2) og hornhøyttalere for optimal taletydelighet. Alt fra vanlige optiske røykdetektorer og avanserte multikriteriedetektorer til innovative løsninger med varmedetekterende kabel er med på å sikre den unike bygningsmassen best mulig. Kravene i TEK10 og universell utforming er møtt med optisk varsling, slik at alle skal kunne føle seg trygge når de besøker "Møllesalen", "Shoddyen" eller andre sjarmerende deler av det mange hundre år gamle industristedet.

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263
NO-1372 Asker
Tel: +47 32 24 48 00
Fax: +47 32 24 48 01

 

Honeywell Life Safety  |  Honeywell Privacy Statement

© Honeywell Life Safety AS - 2015